Strokovnost, oseben pristop, zanesljivost - Sopotnik, pomoč starejšim na domu

Cena pomoči je zelo odvisna od vaših potreb, lokacije in drugih dejavnikov. Vsaka konkretna storitev zajema različne kombinacije elementov iz kataloga storitev pomoči  in oskrbe na domu, ki se sproti prilagajajo glede na potrebe vsakega posameznika, ki mu je nudena pomoč.

Okvirno se cena ene ure pomoči giblje med 12 in 20€/h, minimalno enkratno naročilo pa je ena ura.

Če želite podrobnejše informacije, me lahko kontaktirajte za natančnejši cenik storitev, ob katerem se lahko pogovorimo o pravi rešitvi za vaš primer.

Pomoč in socialna oskrba na domu v Mariboru in okolici.
Pomoč in socialna oskrba na domu v Mariboru in okolici.
Pomoč in socialna oskrba na domu v Mariboru in okolici.
svetovanje in pomoč v gospodinjstvu, pomoč starejšim na domu, socialna oskrba na domu, nega na domu, pomoč na domu, skrb za starejše, pomoč invalidnim osebam
© 2011-2021 Sopotnik, svetovanje in pomoč v gospodinjstvu, Silva Lavrič s.p.Pravno obvestilo