Strokovnost, oseben pristop, zanesljivost - Sopotnik, pomoč starejšim na domu

Pokličete me lahko na številko 031 204 818 in mi razložite, za koga bi bila potrebna pomoč na domu in kaj bi oskrbovanec potreboval.

Lahko mi pošljete tudi sporočilo preko spletnega obrazca, ter se dogovorimo za termin našega prvega srečanja.

Obiščem vas na vašem domu in se pogovorimo o vašem trenutnem stanju in o delu, ki ga bom za vas opravljala.

Pripravimo načrt dela, preverimo katere potrebščine bi potrebovali in skupaj ocenimo, koliko časa dnevno potrebujete pomoč in oskrbo na domu.

Pomoč in socialna oskrba na domu v Mariboru in okolici.
Pomoč in socialna oskrba na domu v Mariboru in okolici.
Pomoč in socialna oskrba na domu v Mariboru in okolici.
svetovanje in pomoč v gospodinjstvu, pomoč starejšim na domu, socialna oskrba na domu, nega na domu, pomoč na domu, skrb za starejše, pomoč invalidnim osebam
© 2011-2021 Sopotnik, svetovanje in pomoč v gospodinjstvu, Silva Lavrič s.p.Pravno obvestilo